Ho Chi Minh

Địa chỉ: N7 – Tan Cang Resident, DBP street, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC
điện thoại: 08 35127282 ~ 6
Fax : 08 3512-7284

Da Nang Service Center

Ha Noi

Địa chỉ: Xom10, Thon Ngoc Hoi, Xa Ngoc Hoi, Huyen Thanh Tri
điện thoại: 04 3684355
Fax : 04 3684354

Myanmar
Địa chỉ: Bldg(c/3), Rm(001), Than Thu Mar Road, Thuwunna, (29)Ward, Thingangyum Township, Yangon
điện thoại: 09 428936268