Thiết kế trực tiếp!

Đội ngũ thiết kế tiến hành thiết kế một cách trực tiếp. Nếu có những thay đổi xảy ra, đội thiết kế sẽ đảm bảo xử lí nhanh chóng với các kỹ thuật viên.

 

Chỉ thi công trực tiếp tại Việt Nam!!

DOANGIA có hơn 60 kỹ thuật viên. Vì vậy, họ đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn khi thi công.

 

Khả năng xử lí dịch vụ

Quản lí nhân lực và dịch vụ nhanh chóng!

Đội ngũ thiết kế tiến hành thiết kế một cách trực tiếp. Nếu có những thay đổi xảy ra, đội
thiết kế sẽ đảm bảo xử lí nhanh chóng với các kỹ thuật viên.

 

Khả năng quản lí côngtrường

Quản lí nhân sự mọi lúc!

DOANGIA có hơn 60 kỹ thuật viên. Vì vậy, họ đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn khi thi công.