DOANGIA

clear Online shopdrag_indicator

Tủ đông - Tủ 4 cửa

Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F

Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F

01-ac190d42-a873-4091-bf5e-48214eef66e1.jpg?v=1585877621710

 

03-9d18f3e7-3b06-468b-ae94-502e1c3db645.jpg?v=1570604193556

04-73e8a3b7-e982-4dd7-912f-589568c1fe6e.jpg?v=1570604205020

05-674b3e15-406c-40a5-96e8-585b8ae50c43.jpg?v=1570604221643

06-3670e4d5-31a0-4ea5-81f9-859f4bf4a8d5.jpg?v=1570604231100

07-e780fee9-949b-4f9a-bf0f-24653c866148.jpg?v=1570604240672

08-8544e59e-685d-4013-85c7-548566be07a5.jpg?v=1570604249690

09-fa111fd1-c0c0-4805-8cb8-30c1796ae0c0.jpg?v=1570604258325

10-e30303f5-3b31-49c9-9b73-b9095a79a7e4.jpg?v=1570604266786

11-d7a5a1be-4580-4a10-a690-2ca541b99ebd.jpg?v=1570604275468

12-bc108a08-2777-425d-9707-26d84485a39f.jpg?v=1570604283719

13-30a24236-07aa-43f3-89ce-23b1eb542e16.jpg?v=1570604292686

14-b2bd5bba-92f0-4df2-8975-a8c65b654568.jpg?v=1570604301215

15-c073b240-4cd8-432b-8d13-5a59d35f899b.jpg?v=1570604309884

17-7d1e6ad5-71e6-4d7d-b368-8955fcc59a02.jpg?v=1570604319144

Tủ lạnh chuyên dụng cho nhà hàng,Tủ lạnh công nghiệp,Tủ lạnh,tủ đông inox,Kistem,klarwind,berjaya,turbo air

.

Bình luận

 Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F
 Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F
 Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F
 Tủ 4 cửa đông công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45F