DOANGIA

clear Online shopdrag_indicator

Tủ lạnh - Tủ 4 cửa

Tủ 4 cửa lạnh công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45R

Tủ 4 cửa lạnh công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45R

01-5f921f7a-0fbd-4900-9b66-dfc7a5302557.jpg?v=1585877554342

 

03-d3ee68f6-27a8-48f0-9766-d69eb351427d.jpg?v=1570603829191

04-d1e2b450-af55-4747-8696-4464c37a6cf6.jpg?v=1570603840202

05-687ab20f-e504-4020-bbde-32b0668ce15c.jpg?v=1570603849399

06-c5e09981-2295-4934-b1e3-7c5986ca44af.jpg?v=1570603858752

07-88646dae-ca47-4328-8390-e19bfe9361a1.jpg?v=1570603869590

08-b7b970d2-b386-4ec5-bf9e-76b6a339989b.jpg?v=1570603879792

09-0b5e1d20-c4d2-4da1-898f-8b86261d0d4d.jpg?v=1570603890546

10-5a9f5066-0979-4253-bc5f-b29afcd89e12.jpg?v=1570603901487

11-3dc62ef6-5ede-40eb-b4e8-42246c1c778f.jpg?v=1570603910664

12-59a45eac-4a7b-46c4-8992-83b561b9c30f.jpg?v=1570603920343

13-2a80091e-0c1e-4de3-bcfe-5fb94882cb60.jpg?v=1570603930787

14-58f2c89d-480f-4bc9-b0da-e8955a3e1cde.jpg?v=1570603942046

15-1bdcb22a-7304-4c36-ba77-6b3d6bffd88f.jpg?v=1570603951333

17.jpg?v=1570603959949

Tủ lạnh chuyên dụng cho nhà hàng,Tủ lạnh công nghiệp,Tủ lạnh,tủ đông inox,Kistem,klarwind,berjaya,turbo air

.

Bình luận

 Tủ 4 cửa lạnh công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45R
 Tủ 4 cửa lạnh công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45R
 Tủ 4 cửa lạnh công nghiệp 820L Kistem KIS-XD45R