DOANGIA

clear Online shopdrag_indicator

Tủ bàn salad

Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)

Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)

01-03714424-b5a6-4653-9992-2b98c4342b58.jpg?v=1585878041119

 

03-0bcbb2e4-ed9a-4a4a-a9a7-d04f6454a9c0.jpg?v=1570605731363

04-23d57922-ccab-4eef-a343-2ee29b6b376c.jpg?v=1570605740370

05-219a8ca1-a116-4a6d-8755-6ecce851d843.jpg?v=1570605747642

06-4bc1535c-ed17-41e9-8c7a-2967a6d761e6.jpg?v=1570605755734

07-c8d6d5a4-c1e9-4547-9c1d-1367b4e0e150.jpg?v=1570605762882

08-bad8fbd3-4fa6-44bf-b5e6-58c9141bd563.jpg?v=1570605770434

09-0825b7bb-4a02-45cd-814b-b19cc8a2af7f.jpg?v=1570605778925

10-747e6201-df49-429e-80a0-c2a95a322b34.jpg?v=1570605786594

11-0f7c6c1c-1e34-4dbf-b08a-1023a9c7dc19.jpg?v=1570605795065

12-419b28dc-f0d9-46d9-9f8b-f193875694eb.jpg?v=1570605804219

13-814a709b-28e7-4029-9f1d-f845aa1db734.jpg?v=1570605811875

14-6fecc54e-00cb-4328-b795-47df87c05c89.jpg?v=1570605819220

15-7a5c3b79-5abf-446a-b329-4164c3cc7f93.jpg?v=1570605827846

16-ffe8bc00-d216-43e9-bd02-df37dd265336.jpg?v=1570605837302

18.jpg?v=1570605846714

Tủ lạnh chuyên dụng cho nhà hàng,Tủ lạnh công nghiệp,Tủ lạnh,tủ đông inox,Kistem,klarwind,berjaya,turbo air

.

Bình luận

 Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)
 Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)
 Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)
 Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)
 Tủ bàn salad công nghiệp 294L Kistem KIS-XDB12R Trắng - Không bao gồm khay 4 ½ (6EA)