DOANGIA

clear Online shopdrag_indicator

Tủ đông - Tủ 2 cửa

Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F

Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F

01-de7bbd65-683f-4c14-892a-8141771c20f8.jpg?v=1585877480632

 

03-49edf87e-e9e2-4eff-9a0b-452d5cb36db8.jpg?v=1570595351860

04-45015f38-e50d-4eb2-a704-9cab0a19b173.jpg?v=1570595379926

05-e52b9a22-735f-4339-8696-096ac524647c.jpg?v=1570595393932

06-f2a8f64c-96d8-4627-9bdf-ae368a3fc2fc.jpg?v=1570595409469

07-768b3842-f472-4bcf-b9da-7059b559a1d8.jpg?v=1570595421919

08-d2d44c9b-c39e-41d5-9a8e-1e21b279cfdc.jpg?v=1570595434835

09-c0bca8ac-f4b2-4ba5-b13f-a123115ede9c.jpg?v=1570595446888

10-d4bbfdbd-9dfe-45e6-a6c7-ed1adb094573.jpg?v=1570595457620

11-0a4bd720-003f-4396-ab6f-58a68a6cbe85.jpg?v=1570595469545

12-7cf497c6-2d3b-4f8f-be9c-747a734cf128.jpg?v=1570595484528

13-cb46a183-24bf-478f-b15c-d317bdf8c293.jpg?v=1570595498450

14-5557e392-25ee-4a96-b4b8-bfec02534602.jpg?v=1570595511488

15-fdc41991-cda7-4c94-b44e-8b3168045804.jpg?v=1570595522549

Tủ lạnh chuyên dụng cho nhà hàng,Tủ lạnh công nghiệp,Tủ lạnh,tủ đông inox,Kistem,klarwind,berjaya,turbo air

Bình luận

 Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F
 Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F
 Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F
 Tủ đông công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25F