DOANGIA

clear Online shopdrag_indicator

Tủ lạnh - Tủ 2 cửa

Tủ lạnh công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25R ( 2 cửa )

Tủ lạnh công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25R ( 2 cửa )

01-e410922a-e18c-415a-a092-1e8e4641df46.jpg?v=1585877154127

03-4ae7b309-f8d9-4d2b-8372-a5530f172566.jpg?v=1570594773239

04-e70a76dc-96db-4d39-b621-700a68591740.jpg?v=1570594793694

05-395894e2-3f93-4822-a6bb-804ff4c45841.jpg?v=1570594813289

06-15548b6b-320f-43a2-ab10-d7bf1ef63463.jpg?v=1570594827714

07-8bca14a3-302a-4344-b278-59d345da52e3.jpg?v=1570594842643

08-e84dffd4-e886-4249-b6ce-1fdcbff028ed.jpg?v=1570594859040

09-09aa140f-49bd-41a0-ac7c-fc3e4e049fe5.jpg?v=1570594873852

10-407ac037-1d84-45af-af77-d15502568572.jpg?v=1570594887713

11-03fb202c-eda8-46f5-a025-0acc39bd1b7e.jpg?v=1570594902546

12-e9a75dbc-8995-4578-96cc-157d79418ca2.jpg?v=1570594916571

13-6e73c8dd-7e5d-46e4-a4f4-2655f58ecfcf.jpg?v=1570594934822

14-b05a8e33-37d7-4c33-82bc-0c9fdfb23765.jpg?v=1570594964136

15-0f20f553-067c-4116-aabb-0f245bcdb8e4.jpg?v=1570594979102

Tủ lạnh chuyên dụng cho nhà hàng,Tủ lạnh công nghiệp,Tủ lạnh,tủ đông inox,Kistem,klarwind,berjaya,turbo air

.

Bình luận

 Tủ lạnh công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25R ( 2 cửa )
 Tủ lạnh công nghiệp Kistem 369L KIS-XD25R ( 2 cửa )