Tiêu chuẩn diện tích thiết kế bếp nhà hàng là bao nhiêu?

Tiêu chuẩn diện tích thiết kế bếp nhà hàng là bao nhiêu?

Dù quy mô là lớn hay nhỏ, chủ đầu tư đừng nên bỏ qua một số tiêu chí liên quan trực tiếp đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những tiêu chí đó, ta cần phải kể tới đầu tiên đó là tiêu chuẩn thiết kế bếp nhà hàng.

Tiêu chuẩn thiết kế bếp nhà hàng là gì?

Nhiều người thường suy nghĩ, nhà hàng nhỏ sẽ không cần có tiêu chuẩn thiết kế nhà bếp. Quan điểm đó là hoàn toàn không chính xác. Dù lớn hay nhỏ, nhà hàng đều có những tiêu chuẩn gắt gao. Ở bài viết này, Thiên Bình Group sẽ trình bày một số tiêu chuẩn diện tích thiết kế bếp nhà hàng cơ bản nhất.

Đang xem: Tiêu chuẩn diện tích thiết kế bếp nhà hàng là bao nhiêu?